Amerikansk forskning bekräftar att mobilstrålning orsakar hjärntumör

Enligt källor till Microwave News observerades en förhöjd förekomst av aggressiv hjärntumör (gliom) och malign hjärtcancer (schwannom) bland råttorna som långtidsexponerades för mobilstrålning under två år. Inga sådana tumörer sågs i den oexponerade kontrollgruppen. Tidigare upprepade undersökningar har visat att mobilanvändare löper förhöjd risk för gliom samt också tumör på hörselnerven av samma typ (schwannom) som framkom i den nya amerikanska undersökningen.

Hela artikeln finner ni hos författaren Strålskyddsstiftelsen.